Glöm inte planera in:
Scaff Point Sweden 2025

Scaff Point Sweden – mötesplatsen för ställningsbranschen och för våra beställare och användare av ställningar. Efter ett välbesökt och lyckat event 2023  – har STIB nu bokat in ännu en sammankomst: Scaff Point Sweden 2025.

Scaff Point Sweden skapar möjlighet att gemensamt och i dialog med omvärlden diskutera och arbeta med aktuella utvecklingsfrågor samt för leverantörer att visa upp det senaste inom produktutveckling.

Gemensamma bransch- och utvecklingsfrågor

Scaff Point Sweden är i första hand en mötesplats för oss i branschen men också för att möta, informera och lyssna på våra kunder och användare samt politiker samtidigt som vi lyfter fram de frågor vi anser viktiga att arbeta med tillsammans med resten av byggbranschen.

Ställningsbranschens varumärke

Fram till nästa Scaff Point Sweden fortgår ställningsbranschens eget arbetet med visa omvärlden att ett varumärke* för ställningsbranschens som står för seriositet, kompetens och lärande.

En ökad tilltro till branschen och det enskilda ställningsföretagen kan bidra till att attraherar såväl:

  • flera duktiga ställningsbyggare att söka sig till branschen som
  • de seriösa beställare/byggbolag som har förmåga och vilja betala för ett kvalitativt arbete för funktionella och säkra arbetsplatser åt byggnadsarbetare.

*Branschens varumärke, dvs hur omvärldens uppfattar oss, vår kompetens, kvalitet och seriositet, skapar vi tillsammans i vårt dagliga arbete som ställningsföretagre och som ställningsbyggare.

En viktig uppgift för STIB är just att stötta medlemsföretagens arbete med attraktiva arbetsplatser, rekrytering, kompetensutveckling inom företagen – och företagsledning – för ett effektivt och säkert samhällsbyggande! Scaff Point Sweden syftar till att lyfta det arbetet och aktuella frågor för ställnings- och samhällsbyggnadsbranschen.

Hoppas vi ses igen 2025!

Fortlöpande information om nästkommande Scaff Point Sweden förmedlas här efterhand.

Från Scaff Point Sweden 2023:

Scaff Point Sweden 2023 – En sammanfattning
Yrkesmästerskap i ställningsbyggnad 2023 – Så här gick det