Scaff Point Sweden 2023 – En sammanfattning

Den 11-12 oktober anordnades Scaff Point Sweden 2023 på Kistamässan i Stockholm. Detta var premiär –  i Sverige – för ett sådant stort och för byggsektorn extremt viktigt event om funktionella och säkra byggarbetsplatser på ställningar.

Och det blev verkligen ett uppskattat event för både ställningsbranschen, ställningsyrket och andra besökare – med fokus på säkra byggnadsställningar.

Byggnadsställningar är A och O för lyckade byggprojekt:

Att uppföra byggnader för bostäder och kontor, industriverksamhet och offentlig sektor är i princip omöjligt utan byggnadsställningar.

Motto för Scaff Point Sweden:

”Scaff Point Sweden 2023 förenar aktörer i byggbranschen för att gemensamt utveckla och ta ansvar för ett värdeskapande och säkert samhällsbyggande – på ställningar. Scaff Point Sweden är en kreativ mötesplats där bygg- och fastighetsbranschen möter ställningsbranschen.”

Flera olika målgrupper och intressenter

Program och utställare – Scaff Point Sweden 23 (Klicka för förstoring)

Scaff Point Sweden 2023, mässan och seminarierna vände sig till flera olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – inte minst de som handlar upp ställningsentreprenader och de som planerar, samordnar och leder arbeten där byggnadsställningar används.

Såväl deltagare som besökare uttryckte sig positivt om initiativet, som är tänkt att bli ett årligt event för att bygga kunskap om ställningsföretag och byggnadsställningars betydelse för samhällsbyggande i Sverige och omvärlden.

STIB informerade bl. a om:

  • arbetet med att förbättra yrkesutbildning samt inom området validering av ställningsbyggares befintliga erfarenhet och yrkeskunskap.
  • utveckling av ledningssystem anpassat till ställningsbranschen
  • sina utbildningar för beställare och användare för trygg hantering och användning av byggnadsställningar.

En öppen och konstruktiv dialog viktig

Det som är viktigt för att den fortsatta utvecklingen för funktionella och säkra arbetsplatser åt yrkesarbetare inom bygg- och anläggning är dialogen mellan olika aktörer, t ex mellan ställningsföretag och beställare. En god kommunikation och ökad förståelse mellan aktörerna är en förutsättning.

STIB har inlett en utbildningssatsning för de som beställer och använder ställningar. Flera byggbolag har hakat på STIBs utbildningsatsning för just beställare och användare av byggnadsställningar.

STIB uppskattar dialogen med övriga aktörer i byggbranschen och hoppas kunna utveckla den ännu mer för att ställningsbranschen ska utvecklas och bli ännu bättre på att möta byggbranschens behov och förutsättningar.

Seminarier under Scaff Point Sweden 2023

Förutom att lyfta fram byggnadsställningens roll för en säker – men också en logistiskt sett effektiv arbetsplats som kan spara tid och kostnader – under byggprocessen anordnades seminarier och paneldiskussioner om gemensamma problemområden för samhällsbyggnadsbranschen.

Seminarier och paneldiskussioner

  • En hållbar kompetensförsörjning
  • Samhällsbyggnade på schyssta villkor
  • Säker ställning – beställa och använda ställningar
  • Yrkesinformation – ställningsbyggare
  • Branschaktuellt: Svensk Byggkontroll, ID06, Arbetsgivarguiden
Paneldiskussionerna modererades av Lennart Ekdal.

Yrkes- och utbildningsinformation

Scaff Point Sweden vände sig också till såväl ungdomar som vuxna som var nyfikna på ett annorlunda, spännande, omväxlande och utmanande yrke.

– För ungdomar som väljer att bli ställningsbyggare finns det jobb och ett intressant och mångsidigt yrke som väntar. Dessutom finns det med stor säkerhet också jobb, säger Håkan Carlsson kanslichef, STIB Ställningsföretagen.

Yrkesinformation – Arbeta som ställningsbyggare (Ställningsföretagen)

Yrkesmästerskap i ställningsbyggnad

En yrkesmästerskap i ställningsbyggnad arrangerades under Scaff Point Swedens sista dag där de föranmälda lagen tävlade i att uppföra säkra byggnadsställningar – genom att arbeta metodiskt, effektivt och säkert. Ställningsbyggarteam från hela landet deltog med entusiasm och stor yrkesskicklighet.

Läs mer: Yrkesmästerskap i ställningsbyggnad 2023 – Så här gick det

Årets lärling inom ställningsbyggnad

Under Scaff Point Sweden korades även årets lärlingar 2023. Mer om årets lärlingar Viktor (Sydställningar i Sölvesborg AB) och Emmy (Ställningsbyggarna Bestorp AB) kan du läsa i Ställningsaktuellt 2/2023 (sida 23).

STORT TACK!

STIB vill tacka alla utställare, föredragshållare, ställningsbyggare och samarbetspartners inom byggbranschen som tillsammans bidrog till att Scaff Point Sweden 2023 blev ett välbesökt och uppskattat event med många utvecklande möten och samtal.

Tack!

Hoppas vi ses igen 2025!

Länkar

Scaff Point Sweden – hemsida

Yrkesmästerskap i ställningsbyggnad

STÄLLNINGSAKTUELLT 2/2023