Registrera ny lärling via BYN

Registrera nya lärlingar i god tid –  senast under lärlingens första dag så att lärlingen snarast får tillgång till Ställningsakademin och andra underlag för utbildningen.


Ny företagslärling registreras av arbetsgivaren via BYNs hemsida:

Vägledning: Registrera företagslärling


Förberedelser:

 1. Arbetsgivaren ska först ha registrerat ett företagskonto hos BYN via Mina Sidor. Vägledning: Registrera företag
 2. Utse företagets utbildningsansvarige, dvs den person inom företag har det övergripande ansvaret för alla lärlingsutbildningar inom företaget.
  • Varje företag kan registrera en person som ytterst utbildningsansvarig för alla lärlingar.
  • Det går senare att byta och registrera annan utbildningsansvarig om arbetsgivaren vill att  ansvaret ska gå över till annan tjänsteman.
 3. Utse en handledare till lärlingen som ska registreras, dvs den person inom företaget som ska vara lärlingens och stöd genom utbildningen. Krav på handledaren:
  • Handledare ska själva ha BYN Yrkesbevis som ställningsbyggare.
  • Under grundutbildningen ska lärlingen ha en egen handledare.
 4. Ha följande uppgifter tillgängliga vid registrering:
  • företagsuppgifter, organisationsnummer, adress och telefon samt region (länet där arbetsplatsen finns)
  • personuppgifter; namn, telefonnummer och epost till:
   • utbildningsansvarig,
   • handledare
   • den nya lärlingen (även personnummer för lärlingen)
 5. GDPR: Innan du registrera medarbetare inkl. lärling:
  1. Läs information om BYNs respektive Ställningsakademins hantering av personuppgifter
  2. Informera de personer som ska registreras bl a:
   • vilka uppgifter om dem som avses att registreras
   • hur och av vem personuppgifterna kommer att hanteras samt i vilket syfte
   • vart de kan vända sig för att kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade om dem och för att begära ändring av dessa
  3. Inhämta godkännande från var och en av de personer som ska registreras via BYNS Mina Sidor.

Vad händer efter registrering?

Efter registreringen får lärlingen inloggningsuppgifter till Ställningsakademin.

Lärlingen får där tillgång till en introduktionskurs.

Registrerade uppgifter hanteras av:

 • Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, som har tillsyn över utbildningen och utfärdar yrkesbevis,
 • Ställningsakademin som tillhandahåller lärlingskurserna för grundutbildningen.
 • STIB som utfärdar Utbildningsbevis efterhand som lärlingen uppnått behörighet.

Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, skickar – oftast inom ca 2 veckor- bekräftelse på att registrering av lärlingen är genomförd .  Därefter kan den obligatoriska lärlingskursen; Yrkesdel 1*, beställas av BYN.

*Yrkesdel 1 måste lärlingen ha klarat av inom 6 månader för att kunna fortsätta sin utbildning!

Har du frågor?

Har du några frågor så hör av dig till BYNs kansli, Michael Gustafsson, 08-564 881 63 eller Christian Nielsen, 08-564 881 62.