Innan lärlingen kan registreras:  Checklista inför registrering av lärling

Företagslärlingar ska registreras hos BYN

Registrera nya lärlingar på BYNs Mina Sidor i god tid –  senast under lärlingens första anställningsdag så att lärlingen snarast får tillgång till kurserna på Ställningsakademin.

Vad händer efter registrering av lärling?

Efter registreringen får lärlingen inloggningsuppgifter till Ställningsakademin.

Lärlingen får där tillgång till en introduktionskurs.

Registrerade uppgifter hanteras av:

  • Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, som har tillsyn över utbildningen och utfärdar yrkesbevis,
  • Ställningsakademin som tillhandahåller lärlingskurserna för grundutbildningen.
  • STIB som utfärdar Utbildningsbevis efterhand som lärlingen uppnått behörighet.

GDPR: STIBs Integritetspolicy

Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, skickar – oftast inom ca 2 veckor- bekräftelse på att registrering av lärlingen är genomförd . 

Därefter kan lärlingsutbildningen beställas av BYN*.

*Kursen Yrkesdel 1 måste lärlingen klara av inom 6 månader för att kunna fortsätta sin utbildning!

Har du frågor?

Har du några frågor så hör av dig till BYNs kansli, Michael Gustafsson, 08-564 881 63 eller Christian Nielsen, 08-564 881 62.