Registrera ny lärling snarast

Registrera nya lärlingar i god tid –  senast under lärlingens första dag så att lärlingen snarast får tillgång till Ställningsakademin och andra underlag för utbildningen.

Läs nedan om vilka uppgifter som måste vara tillgängliga vid registrering av ny lärling och om vad som gäller innan registrering av personuppgifter får göras STIBs Integritetspolicy.


Registreringsformulär:


Förberedelser inför registrering:

 1. Utse företagets utbildningsansvarige, dvs den person inom företag har det övergripande ansvaret för alla lärlingsutbildningar inom företaget.
  • Varje företag kan bara registrera en person som ytterst utbildningsansvarig för alla lärlingar.
  • Det går senare att byta och registrera annan utbildningsansvarig om arbetsgivaren vill att  ansvaret ska gå över till annan tjänsteman.
 2. Utse en handledare, dvs den person inom företaget som ska vara lärlingens och stöd genom utbildningen. Krav på handledaren:
  • Handledare ska själva ha BYN Yrkesbevis som ställningsbyggare.
  • Handledaren får endast ha ansvar för en lärling åt gången.
 3. Ha följande uppgifter tillgängliga vid registrering:
  • företagsuppgifter, organisationsnummer, adress och telefon samt region (länet där arbetsplatsen finns)
  • personuppgifter; namn, telefonnummer och epost till:
   • utbildningsansvarig,
   • handledare
   • den nya lärlingen (även personnummer för lärlingen)
 4. GDPR: Informera samtliga som ska registreras – även den nya lärlingen – om STIBs Integritetspolicy. och inhämta deras godkännande av policyn och registreringen.

Vad händer efter registrering?

Efter registreringen får lärlingen ett mail med inloggningsuppgifter till Ställningsakademin.

Lärlingen får där tillgång till en introduktionskurs.

Registrerade uppgifter hanteras av:

 • Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, som har tillsyn över utbildningen och utfärdar yrkesbevis,
 • Ställningsakademin som tillhandahåller lärlingskurserna för grundutbildningen.
 • STIB som utfärdar Utbildningsbevis efterhand som lärlingen uppnått behörighet.

Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, skickar – oftast inom ca 2 veckor- bekräftelse på att registrering av lärlingen är genomförd .  Därefter kan den obligatoriska lärlingskursen; Yrkesdel 1*, beställas av BYN.

*Yrkesdel 1 måste lärlingen ha klarat av inom 6 månader för att kunna fortsätta sin utbildning!

Har du frågor?

Har du några frågor så hör av dig till STIBs kansli, Håkan Carlsson 072-329 48 02 alternativt BYNs kansli, Christian Nielsen, 08-564 881 62.