Läs detta först: Vad krävs för auktorisation?

Bilagor till ansökan

Ladda ner – fyll i – spara på din dator – ladda sen upp i ansökningsformuläret nedan.

Blankett A Tjänstemän
Blankett B Ställningsbyggare
Blankett C Företagsuppgifter uthyrare
Blankett D Referensobjekt, referenslista

SPARA ifyllda bilagor på din egen dator också – tills du fått besked från STIB på att ansökan med bilagor är mottagen.

Information: Hantering av bilagor till ansökan

Ansökningsformulär – STIB Auktorisation

Nedan laddar du upp bilagorna för att bifoga dem till ansökan. 


Ansökan om auktorisation

Företagsuppgifter

Företaget har samma adress, telefon, hemsida mm som i medlemsregistret *
Företaget har samma faktureringsadress som tidigare (medlemsavgiften)? *

Kontaktuppgifter - auktorisationsansvarig

Ledningssystem KMA och företagsförsäkring

Företagets egen personal

Inhyrd personal

Referensprojekt

Avsluta och skicka ansökan

Alla blanketter och bilagor har bifogats i respektive avsnitt ovan *
Följande dokument kommer att skickas in separat via epost alt brev *
Verifiering *
GDPR
Eventuell publicering av namn och kontaktuppgifter i medlemsregistret avser enbart personer som angetts som kontaktpersoner - aldrig övrig personal.