Formuläret nedan används av ställningsbyggare och andra för rapportering av observerade risker, till bud och inträffade skador i samband med montage av ställning. Du som rapporterar kan välja att vara anonym.

Läs detta först: Användning

Rapportering – riskobservationer, tillbud eller olycka

Formulär - Rapportering av risk, tillbud, olycka
Vad vill du rapportera? *
Om det är en risk du bedömer som akut och behöver åtgärdas direkt bör du i första hand varna folk på arbetsplatsen och kontakta arbetsledare, skyddsombud eller andra ansvariga för arbetsplatsen.

Fyll därefter i denna rapport.
*Vägledning: Vad är en risk?

Allmänna uppgifter

Tidpunkt
:
Om du rapporterar tillbud eller risk som förekommer ofta eller vid upprepade tillfällen kan du ange datum för senaste tillfället du observerade risken.
Klicka och öppna avsnitten nedan och fyll i de uppgifter kan.

Kategorisering

Beskrivning av tillbud utan inträffade skador

Beskrivning av olycka med inträffade skador

Beskrivning av förekommande risker

Övriga upplysningar

Dina kontaktuppgifter - frivilligt

Avsluta och skicka

Den epostadress du anger här är enbart för din kopia av rapporten och kommer inte att visas för någon.
GDPR *

För att det ska fungera att skicka rapporten måste du först välja tillbud, olycka eller risk ovan!

Därefter öppnas de avsnitt och fält du behöver fylla i för att komplettera rapporten.

Du måste fylla i obligatoriska fält. I övrigt väljer själv vad du kan och vill fylla i.

Det är en fördel om du fyller i så mycket som möjligt och så gott du kan, även under Kategorisering samt Övriga upplysningar. Då skapas ett bra underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ställningsföretaget.