Formuläret nedan används av ställningsbyggare och andra för rapportering av observerade risker, till bud och inträffade skador i samband med montage av ställning. Du som rapporterar kan välja att vara anonym.

Läs detta först: Användning

Rapportering – riskobservationer, tillbud eller olycka

Formulär - Rapportering av risk, tillbud, olycka
Vad vill du rapportera? *
Om det är en risk du bedömer som akut och behöver åtgärdas direkt bör du i första hand varna folk på arbetsplatsen och kontakta arbetsledare, skyddsombud eller andra ansvariga för arbetsplatsen.

Fyll därefter i denna rapport.
*Vägledning: Vad är en risk?

Kategorisering

Allmänna uppgifter

Tidpunkt
:
Om du rapporterar tillbud eller risk som förekommer ofta eller vid upprepade tillfällen kan du ange datum för senaste tillfället du observerade risken.
Klicka och öppna avsnitten nedan och fyll i de uppgifter kan.

Beskrivning av tillbud utan inträffade skador

Beskrivning av olycka med inträffade skador

Vilken typ av skador inträffade?
Tror du att det hade kunnat gå ännu värre än det gjorde i detta fall?

Beskrivning av förekommande risker

Är den risk du vill rapportera något som ofta förekommer? *

Övriga upplysningar

Eventuella foton som visar tillbud/olycka eller risk kan laddas upp här (max 5)
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Upplever du att det fanns/finns brister i organisationen, inom arbetsstyrkan eller i skyddsåtgärderna på arbetsplatsen

Avsluta och skicka

Den epostadress du anger här är enbart för din kopia av rapporten och kommer inte att visas för någon.
GDPR *

Dina kontaktuppgifter - frivilligt


För att det ska fungera att skicka rapporten måste du först välja tillbud, olycka eller risk ovan!

Därefter öppnas de avsnitt och fält du behöver fylla i för att komplettera rapporten.

Du måste fylla i obligatoriska fält. I övrigt väljer själv vad du kan och vill fylla i.

Det är en fördel om du fyller i så mycket som möjligt och så gott du kan, även under Kategorisering samt Övriga upplysningar. Då skapas ett bra underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ställningsföretaget.