Vilka vill du bjuda till Scaff Point Sweden?

Årets Scaff Point Sweden vänder sig mycket till vår omvärld och då framförallt till ställningsbranschens beställare, byggföretag, inköpare, entreprenadingenjörer, byggarbetsledare m.fl.

Vi vill att de tar del av information om hur vi som branschorganisation kan stötta dem för att kvalitetsäkra ställningar de använder samt om hur ni som medlemsföretag arbetar för att bygga så bra och så säkra ställningar som möjligt – som säkra och funktionella arbetsplatser åt deras yrkesarbetare och underentreprenörer.

En bra ställning och välplanerad  förebygger ju problem under produktionen!

  • Vi vill att beställarledet och då huvudentreprenörerna får upp ögonen för sitt arbetsmiljlöansvar för alla de personer som ska använda de ställningarna ni tillhandahåller och därmed prioritera er kompetens och kvalitet istället för lägsta pris i sina upphandlingar av ställningar.
  • Vi vill också att Scaff Point Sweden ska bli startskottet – och ett återkommande forum – för en konstruktiv dialog, ökad förståelse och god kommunikation mellan olika aktörer – för ett långsiktigt givande samarbete kring ställningar, ställningsentreprenader och användning av ställningar. Tonvikt ligger på säkra ställningar och hur kvalitativ upphandling av kompetenta ställningsföretag kan skapa bättre förutsättningar – inte bara för sökerheten utan för effektiviteten och ekonomi genom hela byggprojektet.

Missa inte att informera och bjuda in dina kontaker

För att inte riskera att viktiga samarbetspartnes, kunder eller leverantörer som ni har kontakt med i er dagliga verksamhet ska missa Scaff Point Sweden och möjligheten att delta hoppas vi att ni medlemsföretag vill bjuda in alla de personer ni har kontakt med och som ni tror kan få ut något av Scaff Point Sweden och de möten samt den information de får där.

Våra seminarier med paneldiskussioner leds av Lennart Ekdal som moderator och de frågor som tas upp där berör hela byggbranschen – inte bara sådant som rör ställningar. Vi tror därför det finns ganska mycket på mässan som kan vara intressant för byggföretag/beställare etc

Så här kan du bidra till att sprida information och bjuda in samarbetspartners och andra kontakter:

Skicka länken https://scaffpoint.se/ till dina kontakter i byggbranschen. De är välkomna båda dagar eller den dag de själva väljer. Program med tider kommer snart på hemsidan om de vill välja dag/seminarium. De får ta med sig flera personer och om de vill skicka inbjudan vidare till andra kollegorsom kan ha intresse för mässan.

Inträdet är fritt och man registrera sig här: Boka fritt inträde till Scaff Point Sweden 2023