Yrkesmästerskap på Scaff Point Sweden

Vid årets Scaff Point Sweden den 11-12 oktober anordnas ett Yrkesmästerskap för ställningsbyggare. Läs mer om mässan här: Scaff Point Sweden

För mer information om tävlingen och om möjlighet att anmäla ett lag till yrkesmästerskapen kontakta kansliet på 0456-33 30 95 eller info@stib.a.se. (obs! antalet lag som kan delta är begränsat)

Om yrkesmästerskapet

De tävlande lagen som består av 3 personer vardera får i uppgift att bygga en ställningen, enligt monteringsritning, där alla moment ingår från beräkning av materialåtgång till färdigbyggd godkänd ställning.

Under tävligen bedöms även parametar som lagarbetet, säkerhetstänket, ergonomi och annat som ingår i god yrkessed och -skicklighet. Den färdiga ställningen måste också vara godkänd och säker att använda.

Yrkesmästerskapet i ställningsbyggnad handlar om att kora det ställningsbyggarteam som motsvarar dessa kriterier bäst.

I övrigt är förhoppningen att det kommer att bli lika kul för deltagarna som för publiken på mässområdet.

Vi vill visa omvärlden och de bygg- och beställarföretag som befinner sig på mässan några av branschens skickliga ställningsbyggare och hur ni arbetar metodiskt och seriöst för att skapa funktionella och säkra ställningar – för deras yrkesarbetare att arbeta på.

Kanske kan de tävlande lagen också bidra till att locka fler att utbilda sig till ställningsbyggare!