Ny domän & ny hemsida för ställningsbranschen

Nu lanserar STIB ny hemsida: stallningsforetagen.se med matnyttig information för ställningsbranschen, för ställningsbyggare samt för beställare och för användare av ställning och väderskydd.

Hej då; stib.a.se!

Den gamla adressen och länken till stibs gamla hemsida finns inte längre. Men oroa dig inte, även om du råkar skriva fel adress kommer du att hamna rätt på nya hemsidan:

Hej, Stallningsforetagen.se!

På nya hemsidan finns nu ännu mer information för anställda ställningsbyggare och lärlingar samt för att skapa stöd och trygghet för våra beställare!

För ställningsföretag inom STIB kommer spetskunskap för ställningsföretag samt praktiska checklistor och verktyg för ställningsentreprenader fortsatt vara tillgängligt exklusivt för medlemsföretag – här på medlemssidan.