Nytt i lärlingsutbildningen: Behörighet Väderskydd

Sedan 1 januari 2022 är den tidigare ”Tilläggsutbildning om väderskydd” en obligatorisk del i lärlingsutbildningen.

OBS!

  • Ändringen gäller enbart nya lärlingar som registrerars från och med den 1 januari 2022
  • För lärlingar registrerade före 2022 – och andra som behöver behörighet inom väderskyddsarbeten – beställs utbildningen separat via STIBs kansli.

Om behörighet för väderskyddsarbete inom lärlingsutbildningen*:

Utbildning och behörighet för väderskyddsarbete är  – för lärlingar registrerade från om med 1 januari 2022* – uppdelat i två delkurser som i lärlingsutbildningen benämns:

Yrkesdel 4 (Y4) = egna förberedande studier via Ställningsakademin

Yrkesdel 5 (Y5) = praktisk och lärarledd kurs som man genomförs via STIB och gemensamt med bl.a äldre lärlingar och yrkesverksamma som behöver behörighet för väderskyddsarbete.

Kurserna Y4 och Y5 (för väderskyddsbehörighet)* ska genomföras under grundutbildningen, dvs inom 12 månader från utbildningen start.

Förkunskapskrav för väderskyddsutbildningen (Yrkesdelarna 4+5) är att delkursen Yrkesdel 3 ska vara avklarad och godkänd. Detta krav gäller även för lärlingar som började före 1 januari 2022 som genomför Tilläggsutbildning om väderskydd som en seprata behörighetskurs (via STIB)

*Observera att informationen ovan alltså enbart gäller nya lärlingar som påbörjat sin anställning och utbildning den 1 januari 2022 eller senare.

Lärlingar som registretas hos BYN före 1 januari 2022 kan uppnå behörighet för väderskydd genom att beställa en tillläggsutbildning genom STIB. Läs mer: Väderskyddsutbildning för lärlingar


Mer information

För arbetsgivare: Lärlingsutbildning för ställningsbyggare

Frågor kring lärlingsutbildningen: kontakta BYN

Beställning av väderskyddsutbildning för andra lärlingar och yrkesverksamma inom ställningsbranschen: kontakta STIB


Krav och rekommendationer:
Grundutbildningen innehåller flera olika delkurser och ska genomföras under max tolv månader. När du beställer kurspaketet för lärlingen är det klokt att upprätta en planering tillsammans med lärlingen.

Underlag för planering och uppföljning av lärlingens grundutbildning:

  • Yrkesdel 1 (Y1) är viktig eftersom den ger grundläggande kunskaper och behörighet att fortsätta utbildningen. Denna delkurs bör därför göras inom ett par månader och ska vara godkänd absolut senast inom ett halvår. Detta är ett lagkrav!
  • Kurserna som ger grundkunskaper gemensamma för flera yrkeskategorier i branschen (GA, GH) bör senast vara avklarade inom åtta månader.
  • Resterande fyra månader av grundutbildningen ägnas åt yrkeskurserna som ger lagstadgad behörighet för kvalificerat arbete inom ställningsbyggnad, dvs delkurserna Y2+Y3 som ger Särskild behörighet för arbete med ställningar och Y4+Y5 (om lärlingen började 1 januari 2022 eller senare) som ger behörighet för arbete med väderskydd*.

Bra att veta:

Om du beställer de lärarledda kurserna alla på en gång så har du försäkrat dig om att det finns en tid och en plats inom det år lärlingen har på sig

Om någon bokad kurs behöver flyttas i tid kontakta bara daniel@stib.a.se för att boka om till annat datum.