STIB informerar om dimensionering av ställning

Informationen är indelad i två delar. Del 1 är en grundläggande information gällande de metoder som Arbetsmiljöverket anger i AFS 2013:4, del 2 är en genomgång hur man kan använda sig av STIBs verktyg för spir- och vindlastberäkningar.