Läs detta först: Viktiga kriterier för medlemskap

Ifyllt formulär kommer automatiskt att skickas till kansliet. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsesammanträde, om den kommit in senast fyra veckor innan, annars vid sammanträdet därpå.

Ansökningsformulär – Medlemskap i STIB


Medlemsansökan
Verksamheter inom företaget *
Medlem i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen *
SNI-kod 43999 *

Företagsuppgifter

Kontaktuppgifter

Ansvarig chef för ställningsverksamheten.

Underlag för behandling av ansökan

Endast personal som arbetar med ställningsverksamhet ska räknas in här.
Endast den arbetade tid som avser ställningsverksamhet ska räknas in här.
Endast den del av löner och ersättningar som avser ställningsverksamhet ska räknas med.
Endast omsättning som härrör från ställningsverksamhet ska specificeras här.

Underlag till medlemsregistret

Ställningstyper
Företagets logotype
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Endast jpg eller png-format
Ex: Haki, Layher, +8 osv
Ex. Röd-Blå (undvik extra mellanslag och andra tecken)
Bifoga ev. fil
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bifoga fil *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Om ansökande företag bedriver fler verksamheter ska bifoga en tydligt separerad resultatredovisning avseende huvudsysselsättningen, dvs ställningsbyggande.
Verifiering *
GDPR
För att kunna skicka ansökan måste ställningsföretaget inneha medlemskap i Byggföretagen. Kontakta STIB om du har frågor kring detta.